ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توسل

دیکشنری عربی به فارسی

درجستجوي چيزي بودن , التماس کردن , تقاضا کردن , استدعا کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ