ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخار

دیکشنری عربی به فارسی

بخار , دمه , بخار اب , بخار دادن , بخار کردن , مه , تبخير کردن يا شدن , بخور دادن , چاخان کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ