ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بحري

دیکشنری عربی به فارسی

بحري , دريايي , وابسته به بازرگاني دريايي , وابسته بدريانوردي , استان بحري ياساحلي , وابسته به کشتي , وابسته به نيروي دريايي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ