ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اِحْتارَ

دیکشنری عربی به فارسی

حيران ماند , شگفت زده شد , تعجب کرد , خشکش زد , حيرت زده شد , متعجب شد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ