ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطرابات

دیکشنری عربی به فارسی

اشوب , شورش , فتنه , بلوا , غوغا , داد و بيداد , عياشي کردن , شورش کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ