ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استدعاء

دیکشنری عربی به فارسی

بياد اوردن , فراخواندن , معزول کردن , فراخوانى , احضار , خواستن , طلبيدن , تقاضا كردن , به حضور طلبيدن (فرا خواندن)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ