ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استخلاص المعلومات

دیکشنری عربی به فارسی

كسب اطلاعات , تخليه اطلاعاتى (كسب اطلاعات از فرد اعزام شده به خارج به هنگام برگشت) , به دست آوردن اطلاعات , كسب اخبار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ