ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استجد

دیکشنری عربی به فارسی

خواهش کردن (از) , خواستن , گدايي کردن , استدعا کردن , درخواست کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ