ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارهاب

دیکشنری عربی به فارسی

دهشت , ترس زياد , وحشت , بلا , بچه شيطان , ارعابگري , ايجاد ترس و وحشت در مردم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ