ترجمه مقاله

إذاع سِرّاً

دیکشنری عربی به فارسی

سرّي را فاش کرد , رازي را برملا کرد
ترجمه مقاله