ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گله گله

فرهنگ فارسی عمید

جای‌جای؛ این‌جا و آن‌جا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ