ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترلر

فرهنگ فارسی عمید

کسی که در راه‌آهن یا تماشاخانه بلیط‌ها را رسیدگی می‌کند؛ مٲمور کنترل.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ