ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کفتار

فرهنگ فارسی عمید

پستانداری گوشت‌خوار شبیه سگ که دست‌هایش از پاها بلندتر است و معمولاً از لاشۀ جانوران تغذیه می‌کند.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما