ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرست

فرهنگ فارسی عمید

۱. سینه‌بند زنان.
۲. کمربندی که مبتلایان به کمردرد به دور کمر خود می‌بندند تا از آن محافظت می‌کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ