ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کاتد

فرهنگ فارسی عمید

قطب منفی پیل الکتریکی، باطری، و مانند آن‌ها.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما