پورسانت

فرهنگ فارسی عمید

۱. درصدی که شخصی، به دلیل مشارکت در کاری، از سود حاصل از آن دریافت می‌کند.
۲. حق دلالی.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما