ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرگهر

فرهنگ فارسی عمید

۱. پرگوهر؛ پرجواهر.
۲. [مجاز] آن‌که اصل‌ونسب عالی دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ