ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پرگداز

فرهنگ فارسی عمید

۱. پرجوش‌وخروش؛ پرتب‌وتاب.
۲. پراندوه؛ پرسوزوگداز؛ پرسوز
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما