ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرز

فرهنگ فارسی عمید

۱. کُرک.
۲. (زیست‌شناسی) تارهایی بسیارنازک و شبیه کرک که روی بعضی از میوه‌ها، از قبیل هلو، به، و مانند آن‌ها وجود دارد.
۳. خواب پارچه، از قبیل مخمل و ماهوت.
۴. تارهایی شبیه پشم نرم که از ساییده شدن قالی و پارچه‌های پشمی جمع می‌شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ