ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پتاره

فرهنگ فارسی عمید

قلم‌موی درشت یا چیزی شبیه جاروب که با آن آهار به پارچه می‌زنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ