پاد

فرهنگ فارسی عمید

ضد؛ مخالف (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پادتن، پادزهر.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما