ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت

فرهنگ فارسی عمید

۱. (ریاضی) شش به‌علاوۀ یک؛ عدد «۷».
۲. (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ