ترجمه مقاله

نقشه

فرهنگ فارسی عمید

۱. طرحی از یک منطقه که روی سطح صافی ترسیم می‌شود.
۲. تصویری از یک بنا یا ماشین یا چیز دیگر که باید ساخته شود.
۳. طرح و صورت کار.
۴. [مجاز] عمل پیش‌بینی‌شده.
ترجمه مقاله