ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناآرام

فرهنگ فارسی عمید

۱. بی‌آرام؛ بی‌قرار.
۲. (صفت) پرتلاطم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ