ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منیزیوم

فرهنگ فارسی عمید

فلزی نقره‌ای‌رنگ، سبک، غیرقابل تورق و مفتول شدن که در هوا با نور خیره‌کننده‌ای می‌سوزد و در تهیۀ آلیاژهای سبک و باتری‌سازی به کار می‌رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ