ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقش

فرهنگ فارسی عمید

۱. دارای نقش‌و‌نگار.
۲. رنگ‌آمیزی‌شده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ