ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملل

فرهنگ فارسی عمید

۱. به‌ستوه‌آمدن.
۲. بیزاری؛ ملال.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ