ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفلوج

فرهنگ فارسی عمید

کسی که به بیماری فلج مبتلا باشد؛ فلج‌شده؛ فالج.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ