ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مضاحکه

فرهنگ فارسی عمید

۱. با هم خندیدن.
۲. به‌خنده آوردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ