ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخمش

فرهنگ فارسی عمید

مخدوش؛ خدشه‌دار؛ خراشیده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ