ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخدوش

فرهنگ فارسی عمید

۱. خراشیده‌شده؛ خدشه‌دار.
۲. [مجاز] معیوب؛ نامنسجم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ