ترجمه مقاله

ماشین

فرهنگ فارسی عمید

۱. اتومبیل.
۲. هر دستگاه مکانیکی یا الکتریکی: ماشین ظرف‌شویی.
۳. ابزاری برای اصلاح مو.
⟨ ماشین تحریر: ماشینی دارای دکمه‌هایی شامل حروف، اعداد، و نشانه‌ها که به‌وسیلۀ آن مطالب را بر روی کاغذ می‌نویسند.
ترجمه مقاله