ماشااللـه

فرهنگ فارسی عمید

۱. آنچه خدا خواست؛ آنچه خدا خواسته.
۲. هنگام تحسین و تعجب برای دفع چشم بد گفته می‌شود.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما