ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیوان

فرهنگ فارسی عمید

ظرفی چینی، پلاستیکی، فلزی، اغلب استوانه‌ای که برای نوشیدن مایعات به کار می‌رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ