ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطافت

فرهنگ فارسی عمید

۱. نرمی و نازکی.
۲. خوش‌اندامی؛ زیبایی.
۳. [قدیمی، مجاز] سخن نرم و نیکو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ