ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرواش

فرهنگ فارسی عمید

وسیله‌ای شبیه جارو که از سیخ‌های نازک گیاه درست می‌کردند و با آن رنگ یا آهار به پارچه یا چیز دیگر می‌زدند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ