ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصاره

فرهنگ فارسی عمید

۱. شیره؛ افشره؛ چکیدۀ هرچیز فشرده‌شده؛ آب میوه یا چیز دیگر که با فشار گرفته می‌شود.
۲. [مجاز] خلاصۀ گفتار، نوشتار، یا مطلب دیگر؛ چکیده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ