عتاب

فرهنگ فارسی عمید

۱. ملامت کردن؛ سرزنش.
۲. گفتن کلمه‌ای از روی خشم به کسی؛ خشم گرفتن؛ درشتی کردن.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما