ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صرف

فرهنگ فارسی عمید

۱. خالص.
۲. (اسم) [مجاز] شراب خالص: ◻︎ بیا ساقی آن صرف بیجاده‌رنگ / به من ده که پایم درآمد به سنگ (نظامی۵: ۸۷۰).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ