ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شامیانه

فرهنگ فارسی عمید

۱. سایه‌بان.
۲. چتر.
۳. سراپرده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ