سیاح

فرهنگ فارسی عمید

کسی که بسیار سیاحت و جهانگردی کند؛ جهانگرد؛ بسیارسیاحت‌کننده.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما