زیگزاگ

فرهنگ فارسی عمید

نوعی دوخت دندانه‌دار به‌صورت هفت و هشت‌های به هم پیوسته.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما