رپرتوار

فرهنگ فارسی عمید

مجموعۀ اجراها و نمایش‌های از پیش تمرین‌شده که در صورت لزوم در هر زمانی قابل ارائه و اجرا هستند.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما