ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روکش

فرهنگ فارسی عمید

۱. چیزی که برای زیبایی یا محافظت روی چیزی می‌کشند: روکش دندان.
۲. پوشش پلاستیکی یا کاغذی جلد کتاب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ