دی

فرهنگ فارسی عمید

۱. ماه دهم از سال خورشیدی؛ ماه اول زمستان که موسم سختی سرما است.
۲. [قدیمی] نام روزهای هشتم و پانزدهم و بیست‌وسوم هر ماه خورشیدی. Δ چون سه روز از روزهای ماه به نام دی بوده برای امتیاز آن‌ها نام هر روز را به نام روز بعد افزوده روز هشتم را دیباذر (دی‌به‌آذر) و روز پانزدهم را دی‌به‌مهر و روز بیست‌وسوم را دیبادین (دی‌به‌دین) گفته‌اند.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما