ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دولاچنگ

فرهنگ فارسی عمید

نام شکلی از شکل‌های نُت موسیقی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ