ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دروازه بان

فرهنگ فارسی عمید

۱. (ورزش) ورزشکاری که درون دروازه ایستاده و از ورود توپ به آن جلوگیری می‌کند.
۲. نگهبان دروازه؛ پاسبان در شهر یا در قلعه.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما