ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرجین

فرهنگ فارسی عمید

دو کیسۀ متصل‌به‌هم که روی چهارپا، موتورسیکلت، دوچرخه، یا شانه قرار می‌دهند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ