ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حوصله

فرهنگ فارسی عمید

۱. صبر؛ تحمل؛ بردباری.
۲. (زیست‌شناسی) [قدیمی] چینه‌دان پرنده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ