ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حارس

فرهنگ فارسی عمید

۱. حفظ‌کننده؛ نگه‌دارنده.
۲. نگهبان؛ پاسبان.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما